Pages

Tuesday, January 27, 2009

Học kỳ này

Tôi đi về nhà tôi, nhưng tôi đi gặp ông bà ngoại của tôi và ăn nhiếu với ông bà. Tôi ngủ nhiều và coi tivi...tôi rất thích xem "Battlestar Galactica." Tôi cũng đi chơi ném bóng gỗ ba lần.

Học kỳ này tôi có sáu món học, mười tám fún chỉ. Tôi không thích sinh học, nhưng tôi phải học sinh học trước khi học lơp hóa sinh. Tôi không muốn làm bai tạp, nhưng tôi phải làm.

Tôi rất mệt.