Pages

Wednesday, April 29, 2009

Mùa hè

Chào các bạn,

Mùa hè tôi sẽ sông ở Ann Arbor (3-4 ngày/tuần) và ở nhà tôi (cũng ở 3-4 ngày/tuần) . Tôi sẽ làm ở bệnh viện của Michigan ở khoa tia (Radiology department). Tôi cũng sẽ đọc sách vì tôi không đọc nhiều trong lúc năm học. Ở thàng tôi đi du lịch từ Traverse City và Paradise vời bạn tôi. Thàng sau, tôi sẽ đi thăm ông bà nói và giúp cha mẹ ở nhà tôi. Thang tám, tôi sẽ đi du lịch vời gia đính ở bang California, nhưng tôi không muốn đi.

Chuc các bạn mùa hè vui làm!

Hen gặp lại,

Dan

4 comments: